Skrota bilen Kungsbacka hos Skrotbilarna

Skrota bilen Kungsbacka hos Skrotbilarna

Det har skrivits otaliga artiklar och inlägg om bilarnas inverkan på den ökade växthuseffekten.
Jordens genomsnittstemperatur stiger och ingen absolut anledning till fenomenet har fastställts.
Genom utsläpp av koldioxid och kväve i avgaserna höjs genomsnittstemperaturen på ett dramatiskt
sätt. Detta fenomen har länge diskuterats och den största boven har varit bilens avgasutsläpp.
Att koldioxiden höjer världstemperaturen har varit känt sedan urminnes tider.
Genom vulkanutbrott frigöres enorma mängder av denna gas. Utan den här tillförseln till atmosfären hade jorden idag varit totalt isbelagd och därmed obebodd.

Under senare tid har en annan påverkande faktor berörts av olika miljöinstanser. Nämligen
metangasens inverkan på den ökade växthuseffekten. Här har nötboskap som kor och oxar
utpekats som de största miljöförstörarna. Trots dessa nöts fyra magar kan de inte, enligt miljö -
forskarna, förbränna intagen föda utan att göra stora uppstötningar/rapning av metangas.
Denna gas uppstår normalt vid förruttnelse och finns och bildas naturligt i naturen.
Idag kan man läsa i olika miljöskrifter att metangasens inverkan på växthuseffekten är större
än koldioxiden. Skrota bilen Kungsbacka Samtidigt drar man slutsatsen att korna är farligare för miljön än vad bilarna är.

Tydliga klimatförändringar måste naturligtvis tas på allvar. Men är det så för medelsvensson
i allmänhet? Tvivelaktigt. Genom läsning av olika artiklar som uppmuntrar till att skrota bilen Kungsbacka, har detta resulterat i att många lämnat in sin, som man tyckt, skrotbil till närmaste bilskrotning.
Vid en handling, som uppfattas vara direkt främjande för klimatförbättring, ställer de flesta upp
på som en allmännyttig sak. Men får man en uppfattning av att miljödebatter inte är sakliga grusas
snart den positiva känslan.
Det tycks vara mycket bättre att slakta korna än att skrota bilen Kungsbacka. Tankar kring riktigheten i
miljöfaktorerna finns naturligtvis hos många. Detta understryks av den kommande USA-ledda
administrationen som tydligen ifrågasätter kostnaderna för motsvarande miljöarbeten, och en
förändring är trolig. Att ord kommer att förvandlas till handling, och att byråkraterna ruskas om, är det väl många sanna miljövänner som förväntar sig.