از نوشتن نترسید. چرا؟ چون دلیلی برای ترسیدن از نوشتن وجود ندارد. به کسی یا کسانی که با حرف هایشان شما را از نوشتن باز می دارند توجه ای نکنید.از نوشتن نترسید من یک نویسنده حرفه ای نیستم و درک قوی از دنیای نوسندگان ندارم ولی چند کتاب آموزشی را تالیف کرده ام که در ابتدا با موانع زیادی رو به رو شدم. به من می گفتند: "حوصله داری، بیکاری و یا می گفتند وقت خودت را تلف نکن. برو سراغ کار دیگه" اما من هدفی برای خودم داشتم، دارم و خواهم داشت. نمی توانستم دلیل کتاب نوشتنم را بگویم چون مطمئن بودم درک نمی کنند.
این را بدانید کتاب نوشتن یک هنر با ارزش است و هر کسی توانایی انجامش را ندارد. اگر قصد تالیف و یا ترجمه کتاب را دارید ولی موانعی سر راه شما است حالا هر چی، من در حد توانم می توانم شما را راهنمایی کنم.

آدرس ایمیل: shahinparsa_ranginkaman[@]yahoo.com